Markkinointisuunnitelmien innovointi 2017-04-03T15:23:03+00:00

Project Description

Innovoinnin tavoitteena oli luoda kaksi markkinointisuunnitelmaa LappeeFest -tapahtumalle. Markkinointisuunnitelmien kohderyhmiä olivat nuoret alle 18 -vuotiaat sekä nuoret aikuiset eli 18-25 -vuotiaat. Molemmille kohderyhmille luotiin kohdennetut ja erilaiset markkinointisuunnitelmat. Asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen ja innovoinnista syntyi jatkoyhteistyötä.