Imatran Seudun Sähkö 2017-10-03T17:48:40+00:00

Project Description

Toteutimme Imatran Seudun Sähkölle markkinointikampanjan, joka sisälsi ständipäivien suunnittelun sekä
niiden toteuttamisen eri tapahtumissa, somekampanjan Facebookissa sekä Instagramissa ja erilaisia
markkinointitempauksia. Laaja projekti sujui hyvin ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä.