Imagotutkimus Rotary-piirille numero 1430 2017-10-03T17:48:33+00:00

Project Description

Teimme Rotary-toiminnan imagotutkimuksen Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli
selvittää erityisesti opiskelijoiden ajatuksia Rotarysta ja yhdistys- ja järjestötoiminnasta yleisesti. Toisin
sanoen vastaajilta kysyttiin heidän toiveitaan yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalta ja heidän tietoisuutta
Rotarysta ja sen toiminnasta. Imagotutkimus suoritettiin Skinnarilan kampuksella syvähaastatteluin ja
kysymyslomakkein.

Projekti oli pitkä: se kesti lähes puoli vuotta ensimmäisestä Lappeenrannan Rotaryklubin edustajien
tapaamisesta tutkimustulosten esittelyyn Lappeenrannan Rotaryklubilla. Saimme opiskelijoina hurjan
paljon oppia tutkimuksen eri vaiheista ja oli mahtavaa päästä tekemään tutkimus itse alusta loppuun. Myös
asiakkaamme oli todella tyytyväinen työskentelyymme ja antoi paljon tarpeellisia vinkkejä projektin
edetessä. Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen projekti!